TIMEOUT

TimeOut er et nyt produkt til dem, der arbejder for en bedre folkeskole! En lang række nye udfordringer skal løses, og TimeOut er et initiativ som imødekommer dette på en nem, billig og hurtig måde!
TimeOut er et virtuelt aktivitetsprogram, som har til formål at give eleverne et fagligt break, hvor stillesiddende arbejde afveksles med en fysisk og underholdende aktivitet.

TimeOut er designet således, at aktiviteterne er á 5-7 minutters varighed, og kræver blot, at eleverne rejser sig og, sætter stolen ind så øvelsen kan begynde. TimeOut er udarbejdet af fagfolk til brug i undervisningen via skolernes interaktive tavler, med tilpasset musik og en afslutning på øvelsen, der gør eleverne i stand til straks at fortsætte undervisningen.

TimeOut indeholder flere aktiviteter under forskellige typer af profiler, hvilket giver læreren mulighed for at tilpasse programmet efter klassens behov. Derudover er der en progressiv udvikling af aktiviteterne, så eleverne vil opleve, at TimeOut også har udfordrende elementer. TimeOut har en lettilgængelig brugerflade, hvilket gør det nemt at implementere i undervisningen.

Dermed er der ikke andet at sige end:.

“Op og stå, før din hjerne går i stå”img_sec04

Inklusionslov, skolereform og fysisk aktivitet

TimeOut tager sit afsæt i alle de udfordringer folkeskolen står overfor i den nærmeste fremtid. Der stilles både større faglige, didaktiske samt pædagogiske krav til skolen med det mål, at skabe verdens bedste folkeskole.

I takt med, at kravene skærpes, stiger presset på lærerne – TimeOut er et værktøj, som både kan bruges til at aflaste læreren, men vigtigst af alt at skabe bedre undervisning for alle, med klare og koncentrerede elever.

Den rummelige skole kræver, både med inklusionsloven og skolereformen 2014 , at folkeskolen kan tage hånd om elever, som tidligere har modtaget mindre end 12 timers specialundervisning om ugen, hvilket får betydning for 50.000 elever. Det sker samtidig med, at der fra sommeren 2014 skal laves heldagsskoler, hvor eleverne skal gå i skole i optil 37 timer om ugen.
Inklusionsloven + skolereform 2014 + Børne- og undervisningsminister Christine Antorini’s “Spændende undervisning” + Kortere lærerforberedelse
Vi har i TimeOut ikke tænkt os at vente med at se, hvad resultatet bliver!
I TimeOut forudser vi, at der i fremtiden vil være et STORT behov for let anvendelige og billige løsninger til at få denne skole til at fungere.

Vi mener, at TimeOut er én af løsningerne! Vi arbejder ud fra princippet om, at der skal være en stor brugervenlighed, det skal virke hver gang, og være hurtigt og enkelt at igangsætte.

Vi er overbeviste om at TimeOut nemt kan anvendes på de teknologiske platforme, der i forvejen findes på skolerne. TimeOut implementerer let indlagte fysiske non-faglige aktiviteter, der stimulerer elevernes koncentrations- og indlæringsevne. Brugen af TimeOut stiller ikke nogen særlige krav om ekstra forberedelse, teknologiske kompetencer eller viden om træningsprogrammer til læreren.

Kun to klik væk!

TimeOut er et softwareprogram, der købes til skolernes computere og derefter er klar til brug, på de interaktive tavler.

TimeOut er yderst brugervenligt, og vil derfor altid være højst to klik væk fra en aktivitet. Ved et klik med musen vil TimeOut være åbnet, en profil vælges og aktiviteten påbegyndes.

Der vil også være mulighed for selv at vælge, hvilken aktivitet man ønsker at igangsætte. TimeOut har også en sorteringsfunktion, hvor brugeren har mulighed for at definere følgende:

  • Aldersgruppe
  • Intensitet
  • Sværhedsgrad
  • Profil

Det vil hele tiden være muligt at få en tilfældig video ud fra de valgte kriterier. Øvelserne demonstreres af en filmet person. Aktiviteten vil være ledsaget af musik, verbal instruktion, tilråb samt feedback på en sjov og humoristisk facon.

TimeOut afsluttes med en overgangssekvens, hvor eleverne forberedes til den efterfølgende undervisning, eksempelvis i form af vejrtrækningsøvelser, hvor pulsen kommer ned og kroppen falder til ro. Efter at aktiviteten er afsluttet, lukkes programmet ned ved tryk på en knap, og undervisningen kan fortsætte.

TimeOuts brugervenlighed sikrer således effektive overgange og mindst mulig tidsspild i undervisningen. Der vil med købet af TimeOut følge en introduktion, til hvordan TimeOut kan anvendes og implementeres.

Kvalitetssikring og fællesskab

TimeOut vil imødekomme nogle af de behov, som den nye folkeskole vil stå overfor i den kommende tid.kids01

TimeOut letter implementeringen af fysisk aktiviteter i skolen, hvilket vil øge kvaliteten, motivationen, nærværet og skabe en mere alsidig undervisning. Et af målene med TimeOut er, at styrke elevernes læring og koncentrationsevne inden for rammerne af et socialt fællesskab.

Det sociale fællesskab og klassekulturen er noget, som vi i planlægningen af aktiviteterne i TimeOut prioriterer højt, da det skaber grundlag for læring og trivsel.

Arbejdsproces i TimeOut

 

Alle TimeOuts instruktører er frivillige og har, i den gode sags tjeneste, stillet deres ekspertise til rådighed og er med til at hjælpe folkeskolen med, at få sat fysisk aktivitet på skole skemaet. TimeOuts optagelser finder sted i et studie, hvor vores meget talentfulde fotograf, Nikolaj Jørgensen, har opstillet sit udstyr, som sikrer at vi får skudt de bedste film og billeder. Denne frivillige hjælp er en forudsætning for, at TimeOut kan lade sig gøre, og DSC_0254vi er, i TimeOut Project, yderst taknemmelig for denne kvalificeret hjælp. Vi vil derfor gerne sende en tak til alle, som direkte såvel som indirekte har hjulpet TimeOut på vej til der, hvor vi er idag.

Idé hentet fra bunkeflo-projektet

TimeOut skaber en kulturel og social værdi i undervisningen, fordi de indlagte fysiske aktiviteter vil medvirke til et sundere og mere givende læringsmiljø. Utallige undersøgelser peger netop på, at fysisk aktivitet og motion er et effektivt middel til sundhedsfremme samt styrkelse af elevernes indlærings- og koncentrationsevne.

Dele af ideen om TimeOut er inspireret af en rapport fra Kulturministeriets Udvalg for Idrætsforskning, Fysisk aktivitet og læring fra 2011. Et svensk studie, det såkaldte Bunkeflo-projekt, danner grundlaget for rapporten, hvor det fremhæves, at fysisk aktivitet integreret i undervisningen, ud over idrætsundervisning, har vist sig at fremme læring.

Ud fra et sundhedsfagligt perspektiv vil fysisk aktivitet i undervisningen desuden stimulere elevernes sociale og mentale velbefindende. Rapporten pointerer, at fysisk aktivitet kan være et redskab til en positiv udvikling af mentale, emotionelle og sociale processer. Et andet aspekt af det sundhedsfaglige perspektiv, er stimulation af elevernes fysiske velbefindende samt motivation for at dyrke motion generelt. referencer referencersec02

Referencer – Sammenhæng mellem fysisk aktivitet og læring

I Oktober 2011, var forskere fra Danmark og Sverige sammen med repræsentanter fra idrættens organisationer samt Kulturministeriet og Børne- og Undervisningsministeriet samlet, for at diskutere forholdet mellem fysisk aktivitet og læring på en konsensuskonference. Af en række forskere inden for feltet, blev det på konferencen konkluderet, at der på baggrund af fremlagte forskningsresultater, er en dokumenteret sammenhæng mellem fysisk aktivitet og læring uanset alder, samt at fysisk aktivitet integreret i undervisning ud over idrætsundervisning har vist sig at fremme læring.

(Kilde: Kulturministeriets udvalg for idrætsforskning, 2011 – se her)